Liturgia Słowa

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Parafia pw. Św. Wojciecha Bp Męczennika w Trzcielu

Ogłoszenia Parafialne

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

(29-03-2020)

  • Na czas wprowadzenia stanu epidemii odprawiać będziemy tylko Msze św. w niedziele i w dni powszednie. Nie będzie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Przypominamy Wiernym, że podczas liturgii, w kościele może przebywać 5 osób nie licząc kapłana i obsługi kościoła.
  • W piątek nie będzie odwiedzin chorych w domach. Oczywiście w razie potrzeby służymy posługą duszpasterską.
  • Intencje zbiorowe…
  • Bożemu Miłosierdziu…

W tym trudnym czasie wzywamy Wiernych do modlitwy różańcowej w łączności z całym Kościołem, codziennie o godz. 2030 - o ustanie epidemii. Zakończmy modlitwą na czas epidemii:

Okaż nam miłosierdzie dobry Ojcze,

Wszechmogący Wieczny Boże,

Który nie chcesz śmierci grzesznika

Lecz by się nawrócił i miał życie.

Daj zdrowie chorym

I odwagę tym, którzy im służą.

Wspieraj czuwających nad bezpieczeństwem

I pociesz tych, którzy opłakują umarłych.

Niech Twoja łaska skruszy twarde serca

I podniesie ręce, co bezradnie opadają.

Zabierz strach i ześlij Twego Ducha,

Gdy wołamy: Jezu ufam Tobie!

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.