Liturgia Słowa

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Parafia pw. Św. Wojciecha Bp Męczennika w Trzcielu

IV Niedziela Synodalna: Misyjne powołanie parafii

  Jednym z wymiarów synodu w skali diecezjalnej i parafialnej jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o misyjne powołanie parafii. Żadna parafia nie może żyć zadowoleniem z istniejącego stanu rzeczy i koncentrować się jedynie na tych, którzy są w Kościele. Trzeba policzyć nie tylko obecnych , ale i nieobecnych. Czy jednak mamy świadomość misyjnego powołania parafii? Czy nie jesteśmy obojętni na tych, których nie ma w naszym parafialnym kościele? Jak głosić ewangelię poza tradycyjnymi miejscami, jak świątynia, sala parafialna, szkoła. Czy w parafii istnieją jakieś inicjatywy ewangelizacyjne ? Pytania te  stawiamy zazwyczaj duszpasterzom, ale dotyczą one wszystkich członków Kościoła. Co możemy zrobić, aby parafia stała się środowiskiem, które prowadzi  nowych uczniów Chrystusa do wiary dojrzałej. 
Oto poważne zagadnienia stojące przed naszą parafią i diecezją. Co mówi Duch Święty do Kościoła? Nasłuchujmy Pana bo w Jego słowie jest odpowiedź i światło na drogę, którą mamy podążać.